Integritetspolicy

Användarvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa
webbplats Användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar,
och godkänner att du är ansvarig för att du följer gällande lokala bestämmelser
lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden från
använder eller åtkomst till denna webbplats. Materialen på denna webbplats är
skyddad av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd licens

 1. Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet
  (information eller programvara) på AHS Groups hemsida för personlig,
  icke-kommersiell överskridande visning endast. Detta är beviljande av en licens,
  inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  1. ändra eller kopiera materialet,
  2. Använd materialen för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på AHS Groups hemsida;
  4. ta bort upphovsrätt eller andra proprietära noteringar från materialet eller
  5. överför materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.
 2. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av AHS Group när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialen på AHS Groups hemsida tillhandahålls ”som det är”. AHS Group ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar AHS Group inte eller ger några upplysningar angående precision, sannolika resultat eller tillförlitlighet av användningen av materialet på dess Internet-webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska AHS Group eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på AHS Groups Internet även om AHS Group eller en AHS Group-auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på AHS Groups hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. AHS Group garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. AHS-koncernen kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. AHS Group gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

AHS-gruppen har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin Internet-webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att AHS-gruppen på webbplatsen godkänner godkännande. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

AHS-koncernen kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Eventuella krav som hänför sig till AHS-koncernens webbplats ska regleras av Sveriges stat utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna användarvillkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

  • Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi vilka syften som uppsamlas.
  • Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
 • Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för uppfyllandet