Minimalistiska heminredningsdekorationer

Smaken är olika när det kommer till heminredning. Vissa gillar ett boende fullt av prylar medan andra endast satsar på dyra märken. Många gillar modern inredning och andra gillar stilar från tidigare decennier. Denna artikel kommer beröra sparsamt dekorerade boenden och belysa den minimalistiska heminredningstrenden. Ett minimalistiskt inrett boende är avsett att vara ett mer attraktivt alternativ i sitt utförande med få objekt än ett hem fyllt med tillbehör. Trenden behåller sin grund samtidigt som den utvecklas och ändrar riktning i kombination med den konstnärliga efterfrågan som råder år efter år. Enkla linjer i varma utföranden med råa material och här och där något rejält lämpligt passande objekt. Olika stilar kan användas och enkelheten och det luftiga utrymmet gör minimalistisk heminredning till en favorit för heminredaren och är långt ifrån kallt och vitt.

Begreppet minimalism

Begreppet minimalismMinimalism innebär ett liv med mindre världsliga ting. Minimalismen kan vara begränsad till exempelvis ens inredning eller kan omfatta hela ens liv och personlighet. Genom att leva med färre produkter i sitt liv sparar man inte bara sina egna pengar utan man bidrar samtidigt till att förminska vår miljöpåverkan. Färre produkter betyder samtidigt att man värdesätter dem mer och kan vara en positiv aspekt i ett barns uppväxt. Genom föräldrarnas minimalistiska leverne lär sig barnet värdet att av saker på ett annat sätt än om barnets uppväxt var fyllt med världsliga ting. Minimalistisk heminredning uppkom på 50-talet fastän hela början av 1900-talet präglades av en minimalistisk anda. Inte minst bland arkitekter och planerare av infrastruktur i samhällena. En större population och en fortlöpande utveckling krävde minimalistiska tankegångar för att hanteras.

Trendens historia

Det var efter första världskriget som uttrycket myntades och arkitekten Van der Rohe var en av de första att bruka ett minimalistiskt tänk och applicera detta på sina verk. Det som gjorde att trenden fick fart var tillgången till olika produkter. Krig skördar inte bara människoliv utan ofantligt mycket material förstörs. Meningen var färre produkter och ting men samtidigt hållbara. Från att ha börjat på arkitekternas skrivbord spreds trenden snabbt världen över och fyllde alla kategorier. Konst, musik, mat, kläder och produkter i övrigt. Listan kan göras lång. IKEA idag är ett resultat av trenden där produkterna, även om de är många i antal, är menade att separat tillgodose behovets syfte gott och väl. Sparsamt ekonomiskt samt platsmässigt. Ett annat viktigt namn för trenden är Buckminster Fuller från 50-talet med sin byggnadsdesign som än idag är populär.

Trendens framtid

Även om grunden för en minimalistisk kvalificering oavsett fält är att skala av det onödiga och endast satsa på det nödvändigaste har trenden fyllts på med så mycket konstnärskap och utvecklats i så många olika riktningar av så många olika människor att dess enkelhet nu är fylld av otaliga nyanser och varianter. Enkelheten gör den attraktiv och ger plats för egen signering. I en värld där vi behöver börja ta tillvara på våra tillgångar och sluta konsumera så mycket har minimalismen en solid plats. Vår artikel har belyst vad som är en minimalistisk heminredningsdekor och dess uppkomst, historia och syfte. Trendens utveckling kommer fortsätta med tiden men grunda sig i dess adjektiv och förhoppnings förändra mer än ett vardagsrum och hjälpa till att balansera vår värld.